Strona Główna Forum Kontakt Linki Reklama
Losowe zdjęcie:

Strona Główna : Technologia teoretyczna

<< 1 2 3 >>
Określanie wysokości strefy usuwania żelaza w złożu filtracyjnym - cz.I

Dodano: 30 Kwiecień, 2010

Jednym z najważniejszych parametrów projektowych, a później eksploatacyjnych w usuwaniu z wody żelaza, a także pośrednio manganu jest wyznaczanie wysokości poszczególnych stref technologicznych - tj. strefy odżelaziania oraz odmanganiania wody. Parametr ten częstokroć pomijany, czasami w ogóle nie zauważany jest niejednokrotnie kluczem do ustalenia przyczyn problemów z usuwaniem żelaza oraz manganu tak w układach jednostopniowej jak i dwustopniowej filtracji. Świadomość kolejności zachodzących procesów w złożu filtracyjnym oraz wysokości złoża zajętej na realizację danego procesu daje duże możliwości diagnostyczne i eksploatacyjne. W niniejszym artykule przedstawiono podstawy teoretyczne strefowania złoża filtracyjnego oraz sposoby praktycznie przydatne sposoby ustalania wysokości tejże strefy na etapie projektowania i weryfikacji technologii uzdatniania wody.
 więcej
Ciekawe artykuły: "Toksyczne oddziaływanie glinu"

Dodano: 1 Lipca, 2008

W "Wodociągach i Kanalizacji" nr 5/2008 ukazał się ciekawy artykuł, napisany przez Julitę Szafraniak z Instytutu Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej, pt."Toksyczne oddiaływanie glinu". Autorka oprócz ogólnych informacji na temat występowania glinu w przyrodzie, wśród których znajdziemy geologię występowania glinu, mechanizm jego migracji do środowiska, czy też formę występowania w zależności od odczynu, prezentuje dane dotyczące oddziaływania glinu na organizmy żywe, w tym organizm człowieka.
 więcej
Formy występowania amoniaku w wodzie

Dodano: 21 Kwiecień, 2008

Forma występowania amoniaku w wodzie zależy od jej odczynu. Jednocześnie jest to bardzo ważna informacja technologiczna, informująca np o tym jaką część jonu amonowego z wody można odgazować (a odgazowujemy zawsze jedynie amoniak w formie gazowej) a jaką część należy usunąć np poprzez procesy nitryfikacji, bądź sorpcji na odpowiednich żywicach jonowymiennych. więcej

Koagulacja wód o podwyższonej barwie, mętności oraz utlenialności - cz. I

Dodano: 17 Stycznia, 2008

W praktyce eksploatacji układów uzdatniania wody podziemnej rzadko zwraca się uwagę na przekroczenia takich wskaźników jak barwa, mętność, czy utlenialność, zwłaszcza w sytuacji, gdy są one niewielkie. Faktem jest również, że raczej nie spotyka się, by organy inspekcji sanitarnej wydawały warunkowe pozwolenia, gdy np. barwa w wodzie uzdatnionej wynosi 20 mgPt/L w stosunku do wymaganych 15,0 mgPt/L.

Tak było dotychczas. Faktem jest jednak, że w związku z obostrzeniami przepisów, związanych z dostosowaniem wymagań jakości wody do standardów unijnych, w niedalekiej przyszłości może się to zmienić, tym bardziej iż parametry te są wskaźnikami obecności niepożądanych substancji, które bezwzględnie, z różńych przyczyn, muszą zostać usunięte z wody. więcej

Biblioteka Technologa. Konferencja: WODA 2006

Dodano: 22 Grudnia, 2007

W "Bibliotece Technologa" prezentujemy bibliografię, spis artykułów zamieszczonych w czasopismach branżowych, materiałach konferencyjnych, poświęconych szeroko rozumianej tematyce ujęć, uzdatniania, dystrybucji oraz zarządzania systemami wodnymi.

Bibliografia jest pomocna w poszukiwaniach konkretnego zagadnienia, odsyła również do pozycji literaturowych, które zawierają informacje na interesujący temat.

XIX Krajowa Konferencja, VII Międzynarodowa Konferencja: "Zaopatrzenie w wodę, jakość i ochrona wód" WODA 2006.  więcej

<< 1 2 3 >>

Ogłoszenie:

Nasz strona na facebooku:

więcej

Artykuły technologiczne:

Warsztaty w Boszkowie więcej

Usuwanie twardości na SUW - cz. I - metoda strąceniowa więcej

Zapowietrzanie filtrów ciśnienowych - przyczyny, sposoby zapobiegania więcej

Badania technologiczne nad uzdatnianiem wody na SUW Podgórna więcej

Charakterystyka zanieczyszczeń wód - fluor więcej

Charakterystyka zanieczyszczeń wód - jon amonowy więcej

Wszystkie artykuły

Wszelkie prawa zastrzeżone, kopiowanie oraz publiczne wykorzystywanie artykułów publikowanych w witrynie bez zezwolenia zabronione.