Plany Bezpieczeństwa Wody w praktyce

Cover Image for Plany Bezpieczeństwa Wody w praktyce

Temat wdrażania systemu zarządzania ryzykiem w całym łańcuchu dostaw wody staje się coraz bardziej naglący. Już wkrótce na grunt polskiego ustawodawstwa zostanie implementowana Dyrektywa Unijna nr 2020/2184 wprowadzająca obowiązek wdrażania w przedsiębiorstwach wodociągowych systemów zarządzania opartych na ryzyku. Jednym z takich systemów są Plany Bezpieczeństwa Wody, rekomendowane przez WHO. W zawiązku z powyższym

zapraszamy na dwudniowe seminarium pt.:

„Plany Bezpieczeństwa Wody w praktyce”

w trakcie którego zaprezentowane zostaną zasady opracowywania planów bezpieczeństwa wody oraz doświadczenia praktyczne z ich wdrażania w wybranych przedsiębiorstwach wodociągowych.

Szczegółowy zakres zagadnień poruszanych w trakcie seminarium przedstawia się następująco:

  • zasady opracowywania planów bezpieczeństwa wody – poszczególne moduły tworzące plan bezpieczeństwa i ich omówienie,
  • parametryzacja systemu zaopatrzenia w wodę, jako element ułatwiający opis systemu, identyfikację zagrożeń i kontrolę,
  • definiowanie środków bezpieczeństwa i zasad monitoringu operacyjnego w kontroli ryzyka ale i bieżącej eksploatacji,
  • katalog zagrożeń, środków bezpieczeństwa, elementów monitoringu operacyjnego jako narzędzie przydatne w opracowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody,
  • przykłady praktycznych, funkcjonujących Planów Bezpieczeństwa Wody, doświadczenia praktycznie z ich wdrażania na różnych wodociągach w kraju.

Każdy uczestnik otrzyma bogate materiały, w tym przede wszystkim dostęp do katalogów zdarzeń i sytuacji niebezpiecznych i związanych z nimi zagrożeń a także środków bezpieczeństwa i monitoringu operacyjnego, stanowiące bardzo przydatne narzędzie w tworzeniu planów.

Szczegółowy plan spotkania:

Dzień 1.

10:00 – 11:30 - Ogólne zasady budowy PBW. Omówienie poszczególnych modułów tworzących PBW

11:45 – 13:15 - Identyfikacja zagrożeń. Katalog zagrożeń. Matryce do oceny ryzyka – zasady tworzenia. Rady praktyczne

13:15 – 14:15 - Przerwa obiadowa

14:15 – 15:45 - Środki bezpieczeństwa i monitoring operacyjnych. Katalog dostępnych środków. Doświadczenia praktyczne

16:00 – 17:30 - Nieoczywiste zagrożenia definiowane w systemach zaopatrzenia w wodę. Doświadczenia z różnych przedsiębiorstw wodociągowych

19:00 - … - Kolacja koleżeńska

Dzień 2.

9:00 – 10:30 - Plany Bezpieczeństwa Wody w praktyce. Przykład wdrożeń planów w przedsiębiorstwach wodociągowych. Rady praktyczne

10:45 – 12:15 - PBW w wodociągach – Rady praktyczne. Część warsztatowa

12:30 – 14:00 - Warsztaty. Identyfikacja zagrożeń. Ocena ryzyka. Dobór środków bezpieczeństwa. Walidacja środków bezpieczeństwa

14:00 - Obiad

Termin seminarium: 9-10.03.2023

Miejsce seminarium: Hotel Villa Natura w Dolsku (wielkopolskie) http://villanatura.pl/kontakt/

Koszt uczestnictwa w spotkaniu:

  • zgłoszenie do 31.01.2023: 1350 netto
  • zgłoszenie do 8.03.2023: 1500 netto

UWAGA! Podane ceny nie obejmują kosztów noclegu, rezerwacja noclegów – indywidualnie przez uczestników

Karta zgłoszeniowe: karta_pdf, karta_docx

Serdecznie zapraszamy