Podchloryn sodu i lampy UV w dezynfekcji wody - Specjalistyczne kursy dokształcające dla technologów i eksploatatorów SUW

Cover Image for Podchloryn sodu i lampy UV w dezynfekcji wody - Specjalistyczne kursy dokształcające dla technologów i eksploatatorów SUW

Zapraszamy Państwa na spotkanie z serii organizowanych przez nas branżowych kursów pod nazwą:

„Specjalistyczne kursy dokształcające dla technologów i eksploatatorów SUW”

którego tematem będzie:

Podchloryn sodu i lampy UV w dezynfekcji wody.

Oferowane przez nas specjalistyczne kursy są jedynymi szkoleniami w Polsce omawiającymi dany temat dogłębnie i kompleksowo, zwracając uwagę na istotne zagadnienia w codziennej pracy technologa i eksploatatora Stacji Uzdatniania Wody. Uczestnicy, poza teorią, mają możliwość poznania od strony praktycznej zasad działania urządzeń oraz metod ich poprawnej eksploatacji i obsługi.

W trakcie spotkania poruszone zostaną następujące zagadnienia:

 1. Zasady doboru lamp UV.

  • praktyczna strona doboru lamp UV z uwzględnieniem jakości wody poddawanej dezynfekcji,
  • dawki promieniowania dla eliminacji określonych organizmów,
  • typy stosowanych lamp i różnice techniczne.
 2. Czyszczenie lamp UV i wymiana promienników.

  • co zanieczyszcza lampy UV w trakcie eksploatacji,
  • systemy czyszczące w praktyce,
  • systemy monitorujące działanie lampy UV,
  • wymiana promienników (wytyczne projektowo eksploatacyjne).
 3. Systemy dozowania i produkcji podchlorynu sodu.

  • chemizm dezynfekcji podchlorynem sodu – korekta odczynu,
  • stężenia roztworu w dozowaniu podchlorynu sodu,
  • kiedy lepiej produkować, a kiedy lepiej dozować gotowy podchloryn,
  • problemy eksploatacyjne – zapychanie pomp i przewodów dozujących, bezpieczeństwo eksploatacji, skuteczność dezynfekcji, trwałość podchlorynu sodu).
 4. Skuteczna dezynfekcja.

  • dobór dawek promieniowania oraz stężenia chloru.
  • UV vs chlor (dechloracja wody promieniami UV),
  • trwałość chloru w sieci wodociągowej i tworzenie ubocznych produktów dezynfekcji.

Kurs organizowany przy współudziale producentów najlepszych rozwiązań z branży wod-kan, które prezentować będą techniczne aspekty użytkowania i eksploatacji urządzeń, nierzadko przedstawiając zagadnienia na modelach pokazowych. Z każdego spotkania tworzone będą zeszyty techniczne, zawierające wszystkie poruszane kwestie, stanowiące przydatne narzędzie pracy dla każdego eksploatatora stacji uzdatniania wody.

Spotkanie odbędzie się: planowany termin - październik 2022

Czas trwania kursu: 9:00 – 16:00

Po ukończeniu kursu z danego tematu uczestnik otrzymuję certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia.

Ramowy harmonogram spotkania:

 • 9:00 – 10:30 Zagadnienie pierwsze
 • 10:30 – 10:45 Przerwa kawowa
 • 10:45 – 12:15 Zagadnienie drugie
 • 12:15 – 12:30 Przerwa kawowa
 • 12:30 – 14:00 Zagadnienie trzecie
 • 14:00 – 15:00 Przerwa obiadowa
 • 15:00 – 16:00 Zagadnienie czwarte

Pozostałe szkolenia oferowane w ramach serii: "Specjalistyczne kursy dokształcające dla technologów i eksploatatorów SUW"

ZagadnieniePlanowany termin
Zbiorniki retencyjne – kompendium. Ocena stanu technicznego. Naprawa zbiorników. Dezynfekcja. Procedury czyszczenia zbiorników.Październik 2022
Aparatura kontrolno – pomiarowa w technologii uzdatniania wody.Październik 2022
Napowietrzanie wody. Czyszczenie aeratorów i kaskad. Doświadczenia i wytyczne technologiczne.Listopad 2022
Złoża filtracyjne do usuwania żelaza i manganu – kompendium.Grudzień 2022
Węgiel aktywny w technologii uzdatniania wody – kompendium.Styczeń 2022