Kępno

Cover Image for Kępno
dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber

Piękna wodociągowa wieża ciśnień w Kępnie.

Utrzymana w doskonałym stanie technicznym.

Zdjęcie dzięki uprzejmości Pana Mirosława Grygiera - Prezesa Zarządu Wodociągów Kępińskich Sp z o.o.

Miasto:Kępno

Województwo: Wielkopolskie