Praktyka

>

Cover Image for Usuwanie twardości na SUW - cz. I - metoda strąceniowa

Usuwanie twardości na SUW - cz. I - metoda strąceniowa

Twardość wody jest jednym z najbardziej zauważalnych przez odbiorców wskaźników jakości wody. Niejednokrotnie w praktyce eksploatacyjnej spotykamy się z tym, iż świetnie odżelaziona czy odmanganiona, ale twarda woda jest źle postrzegana przez odbiorców. Normy wskazują na maksymalną zawartość twardości w okolicach 500 mg/L - jednak optymalna z użytkowego punktu widzenia twardość wody, która z jednej strony wiąże się z zawartością wapnia i magnezu, a z drugiej z niską uciążliwością eksploatacji sprzętów domowych to ok 200 -250 mgCaCO3/L

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Płukanie złoża antracytowo - kwarcowego powietrzem - FILM!

Płukanie złoża antracytowo - kwarcowego powietrzem - FILM!

Przedstawiamy kolejny film z cyklu poświęconego eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody, przedsawiający proces płukania złoża antracytowo- kwarcowego powietrzem. Antracyt i kwarc zasypany w instalacji badawczej wykonanej z pleksi poddano działaniu powietrza płuczącego. W filmie widać charakterystyczne etapy tego procesu oraz efektywność płukania powietrzem na różnych głębokościach złoża filtracyjnego.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Płukanie złoża antracytowo - kwarcowego wodą - FILM!

Płukanie złoża antracytowo - kwarcowego wodą - FILM!

Prezentujemy Państwu ciekawy film, obrazujący zachowanie się złoża antracytowo - kwarcowego podczas płukania samą wodą. Film, nagrany na instalacji badawczej, prezentuje złoże antracytowo - kwarcowe w przezroczystej kolumnie, dlatego dokładnie widać przebieg procesu.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Analiza wody prowadzona przez Operatorów - żelazo

Analiza wody prowadzona przez Operatorów - żelazo

Jednym z podstawowych zadań Operatora Stacji Uzdatniania Wody powinna być kontrola technologiczna uzyskiwanych efektów. Nie chodzi w tym miejscu o szczegółowe badania laboratoryjne, które przecież są prowadzone przez Sanepidy, czy Laboratoria Zakładowe, ale o kontrolne testy, pozwalające z dużą dokładnością stwierdzić poziom danego wskaźnika, jak i dostosować eksploatację  układu uzdatniania do uzyskiwanych wyników. Zaletą takich testów jest przede wszystkim szybkość oraz fakt, że do wykonania badania nie trzeba praktycznie żadnych urządzeń. Zdecydowanie skracają czas, pozwalając na szybkie podjęcie decyzji eksploatacyjnej. Ich niewątpliwą zaletą jest również cena. Dziś prezentujemy testy do analizy żelaza wraz z ich charakterystyką.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Automatyzacja pracy filtrów otwartych

Automatyzacja pracy filtrów otwartych

Właściwa praca filtrów otwartych to znaczący element decydujący o jakości wody uzdatnionej. Do tej pory bardzo często filtry regulowane były ręcznie. Tj. w sytuacji, gdy na skutek wzrostu przepływu przez filtr następowało zwiększenie wysokości słupa wody nad złożem filtracyjnym pracownik odkręca zasuwę (bądź przepustnicę) na rurociągu wody uzdatnionej. W odwrotnej sytuacji, gdy następuje zmniejszenie napływu na filtr, aby uniknąć obniżenia zwierciadła wody nad złożem (odsłonięcia złoża filtracyjnego) operator musi przymknąć przepustnicę (lub zasuwę) . Ponadto korekta jest konieczna również w sytuacji zapychania złoża filtracyjnego (kolmatacji) zawiesiną (otwieranie przepustnicy lub zasuwy)

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Prędkości filtracji w układach dwustopniowego pompowania wody

Prędkości filtracji w układach dwustopniowego pompowania wody

W jedynym z wcześniejszych artykułów prezenotwanych na stronie omówione zostały zasady wyznaczania prędkości filtracji - jako jednego z ważniejszych parametrów technologicznych, w układach jednostopniowego pompowania - z wykorzystaniem hydroforów. W niniejszym artykule scharakteryzowane zostaną metody wyznaczania prędkości filtracji w układach dwustopniowego pompowania. Układy dwustopniowego pompowania zazwyczaj składają się z następujących procesów jednostkowych: wydobycie wody (studnie i pompy głębinowe, bądź ujęcie powierzchniowe) - napowietrzanie (wstępne utlenianie chemiczne) - filtracja (gratiwacyjna, bądź ciśnieniowa) - dodatkowe procesy technologiczne - retencja - pompownia drugiego stopnia (do sieci wodociągowej).

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Płukanie filtra powietrzem - kontrola

Płukanie filtra powietrzem - kontrola

Przedstawiamy kolejny film z serii eksploatacyjnej - obrazujący pierwsze minuty płukania filtra otwartego powietrzem. Należy jednocześnie podkreślić, że do rozprowadzenia powietrza w filtrze został wykorzystany drenaż rurowy.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej żelazem - cz. II

Wtórne zanieczyszczenie wody w sieci wodociągowej żelazem - cz. II

W drugiej części artykułu opisującego problematykę wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci wodociągowej żelazem, podajemy przykład wodociągu, na którym pogorszenie jakości wody było spowodowane niskim stopniem jej natlenienia. Wprowadzenie tlenu do sieci wodociągowej, niemal natychmiast spowodowało obniżenie stężenia żelaza na końcówkach wodociągu.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber