Najnowsze artykuły

>

Cover Image for Startujemy z nowym cyklem webinariów

Startujemy z nowym cyklem webinariów

Nowy cykl webinariów poświęconych eksploatacji systemów uzdatniania wody

Karol Szambelańczyk
Karol Szambelańczyk
Cover Image for Woda - Ścieki - Człowiek - Środowisko · Konferencja - Licheń 2022

Woda - Ścieki - Człowiek - Środowisko · Konferencja - Licheń 2022

Najważniejsza konferencja branży wod-kan w Polsce. Woda - Ścieki - Człowiek - Środowisko · Konferencja - Licheń 2022

Karol Szambelańczyk
Karol Szambelańczyk
Cover Image for I webinarium poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

I webinarium poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

Pierwsze webinarium poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody uważmy za niezwykle udane, zebrało bardzo pozytywne opinie. Omówiliśmy mi.n. zagadnienia związane z uzdatnianiem wód podziemnych, usuwaniem żelaza, manganu i jonu amonowego

Łukasz Weber
Łukasz Weber
Cover Image for Podstawowe metody dezynfekcji wody. Technika i eksploatacja. Dezynfekcja chlorem - aspekty technologiczne. Dozowanie podchlorynu przygotowywanego na miejscu z soli kuchennej.

Podstawowe metody dezynfekcji wody. Technika i eksploatacja. Dezynfekcja chlorem - aspekty technologiczne. Dozowanie podchlorynu przygotowywanego na miejscu z soli kuchennej.

Chlor dodany do wody (czy to w postaci podchlorynu sodu, czy też w postaci chloru gazowego) jest zużywany kolejno na następujące cele: utlenianie zredukowanych związków takich jak żelazo, mangan, czy siarkowodór, w efekcie czego następuje rozkład chloru, przez co staje się zupełnie nieaktywny; utlenianie substancji organicznych – zwłaszcza, jeśli wody mają podwyższony tzw. węgiel organiczny, który pośrednio objawia się poprzez barwę, czy utlenialność wody; utlenianie bromków (co dotyczy przede wszystkim wód rejonu Pomorza – terenów bezpośrednio nadmorskich); utlenianie jonu amonowego; pozostała część chloru działa dezynfekująco.

dr inż. Łukasz Weber, mgr inż. Jarosław Witkowski
dr inż. Łukasz Weber, mgr inż. Jarosław Witkowski
Cover Image for Podstawowe metody dezynfekcji. Technika i eksploatacja. Informacje ogólne. Podchloryn sodu dozowany z roztworu.

Podstawowe metody dezynfekcji. Technika i eksploatacja. Informacje ogólne. Podchloryn sodu dozowany z roztworu.

Dezynfekcja wody jest bodaj najważniejszym zadaniem technologicznym do zrealizowania na Stacji Uzdatniania Wody. Takie procesy jak odżelazianie, odmanganianie, czy nawet usuwanie barwy bądź węgla organicznego w zasadzie oprócz zadania bezpośredniego, służą pośrednio skutecznemu unieszkodliwianiu mikroorganizmów. Spośród metod dezynfekcji stosowanych w kraju dominuje oczywiście chlorowanie wody z wykorzystaniem takich substancji jak podchloryn sodu (dozowany z roztworu bądź coraz częściej przygotowywany bezpośrednio na miejscu z soli kuchennej), chlor gazowy, generowany na SUW dwutlenek chloru, czy roztwarzany na miejscu dichloroizocyjanouran sodu. Dezynfektanty chlorowe, mimo ryzyka tworzenia ubocznych produktów dezynfekcji (w obecności substancji organicznych zawartych w wodzie) i niejednokrotnie pogarszania własności organoleptycznych wody mają jedną podstawową zaletę – konserwują wodę w sieci i zabezpieczają przed wtórnym zanieczyszczeniem (czy raczej ograniczają ryzyko). Wspomagającą dla dezynfektantów chlorowych metodą dezynfekcji jest promieniowanie UV.

dr inż. Łukasz Weber, mgr inż. Jarosław Witkowski
dr inż. Łukasz Weber, mgr inż. Jarosław Witkowski
Cover Image for Usuwanie twardości na SUW - cz. I - metoda strąceniowa

Usuwanie twardości na SUW - cz. I - metoda strąceniowa

Twardość wody jest jednym z najbardziej zauważalnych przez odbiorców wskaźników jakości wody. Niejednokrotnie w praktyce eksploatacyjnej spotykamy się z tym, iż świetnie odżelaziona czy odmanganiona, ale twarda woda jest źle postrzegana przez odbiorców. Normy wskazują na maksymalną zawartość twardości w okolicach 500 mg/L - jednak optymalna z użytkowego punktu widzenia twardość wody, która z jednej strony wiąże się z zawartością wapnia i magnezu, a z drugiej z niską uciążliwością eksploatacji sprzętów domowych to ok 200 -250 mgCaCO3/L

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Zapowietrzanie filtrów ciśnienowych - przyczyny, sposoby zapobiegania

Zapowietrzanie filtrów ciśnienowych - przyczyny, sposoby zapobiegania

W przypadku filtracji ciśnieniowej, zapowietrzanie złóż filtracyjnych ma nieco inne podłoże niż w przypadku filtrów otwartych opisane w artykule  Zapowietrzanie filtrów ciśnieniowych ma miejsce w układach, w których filtracja poprzedzona jest napowietrzaniem w aeratorach ciśnieniowych (mieszaczach wodno – powietrznych). Zjawisko takie nie występuje, jeśli filtracja poprzedzona jest napowietrzaniem otwartym. Powietrze w sposób naturalny przedostające się do wody powoduje jej wysycenie przy ciśnieniu atmosferycznym tylko do punktu równowagi. W przypadku napowietrzania ciśnieniowego gazy wprowadzane są z ciśnieniem co najmniej o 1 atm wyższym od ciśnienia płynącej wody. Przy wyższym ciśnieniu rozpuszczalność gazów jest większa – obniża się wraz ze zmniejszaniem ciśnienia wody (spadkiem ciśnienia).

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber
Cover Image for Badania technologiczne nad uzdatnianiem wody na SUW Podgórna

Badania technologiczne nad uzdatnianiem wody na SUW Podgórna

Przedprojektowe badania technologiczne są istotnym elementem procesu modernizacji istniejącej, jak i budowy nowej Stacji Uzdatniania Wody. Niestety, nierzadko pomija się je w toku prac wstępnych, co skutkuje niejednokrotnie problemami na etapie samej eksploatacji SUW. Często na etapie badań technologicznych pojawiają się istotne aspekty, technologiczne które nie były dotychczas zauważalne, bądź nie zwracano na anie szczególnej uwagi. Ponadto niewątpliwym atutem badań technologicznych jest przybliżenie funkcjonowania układu uzdatniania przyszłym operatorom, co pozwala im następnie z większą świadomością eksploatować SUW. Przykładem prac nad uzdatnianiem wody, dzięki którym wychwycono wiele ciekawych elementów technologicznych, wynikających głównie z jakości wody surowej, które mogły odbić się negatywnie po przeprowadzonej standardowo modernizacji, są badania wykonane na jednej ze Stacji Uzdatniania Wody eksploatowanej przez Miejskie Wodociągi i Kanalizację w Chodzieży – SUW Podgórna.

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber