Polecany artykuł

Cover Image for Podstawowe metody dezynfekcji wody. Technika i eksploatacja. Dezynfekcja chlorem - aspekty technologiczne. Dozowanie podchlorynu przygotowywanego na miejscu z soli kuchennej.

Chlor dodany do wody (czy to w postaci podchlorynu sodu, czy też w postaci chloru gazowego) jest zużywany kolejno na następujące cele: utlenianie zredukowanych związków takich jak żelazo, mangan, czy siarkowodór, w efekcie czego następuje rozkład chloru, przez co staje się zupełnie nieaktywny; utlenianie substancji organicznych - zwłaszcza, jeśli wody mają podwyższony tzw. węgiel organiczny, który pośrednio objawia się poprzez barwę, czy utlenialność wody; utlenianie bromków (co dotyczy przede wszystkim wód rejonu Pomorza - terenów bezpośrednio nadmorskich); utlenianie jonu amonowego; pozostała część chloru działa dezynfekująco.

dr inż. Łukasz Weber, mgr inż. Jarosław Witkowski
dr inż. Łukasz Weber, mgr inż. Jarosław Witkowski

Najnowsze artykuły

Cover Image for Startujemy z nowym cyklem webinariów

Startujemy z nowym cyklem webinariów

Nowy cykl webinariów poświęconych eksploatacji systemów uzdatniania wody

Karol Szambelańczyk
Karol Szambelańczyk
Cover Image for Woda - Ścieki - Człowiek - Środowisko · Konferencja - Licheń 2022

Woda - Ścieki - Człowiek - Środowisko · Konferencja - Licheń 2022

Najważniejsza konferencja branży wod-kan w Polsce. Woda - Ścieki - Człowiek - Środowisko · Konferencja - Licheń 2022

Karol Szambelańczyk
Karol Szambelańczyk
Cover Image for I webinarium poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

I webinarium poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

Pierwsze webinarium poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody uważmy za niezwykle udane, zebrało bardzo pozytywne opinie. Omówiliśmy mi.n. zagadnienia związane z uzdatnianiem wód podziemnych, usuwaniem żelaza, manganu i jonu amonowego

Łukasz Weber
Łukasz Weber
Cover Image for Usuwanie twardości na SUW - cz. I - metoda strąceniowa

Usuwanie twardości na SUW - cz. I - metoda strąceniowa

Twardość wody jest jednym z najbardziej zauważalnych przez odbiorców wskaźników jakości wody. Niejednokrotnie w praktyce eksploatacyjnej spotykamy się z tym, iż świetnie odżelaziona czy odmanganiona, ale twarda woda jest źle postrzegana przez odbiorców. Normy wskazują na maksymalną zawartość twardości w okolicach 500 mg/L - jednak optymalna z użytkowego punktu widzenia twardość wody, która z jednej strony wiąże się z zawartością wapnia i magnezu, a z drugiej z niską uciążliwością eksploatacji sprzętów domowych to ok 200 -250 mgCaCO3/L

dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber