Szkolenia i konferencje

Cover Image for Szkolenia technologiczne on-line poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

Szkolenia technologiczne on-line poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

Szkolenia technologiczne on-line poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

Cover Image for Spotkania instruktażowo – koordynacyjne poświęcone opracowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody oraz Analizie Ryzyka w bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę

Spotkania instruktażowo – koordynacyjne poświęcone opracowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody oraz Analizie Ryzyka w bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę

Zapraszamy do uczestnictwa w zdalnych spotkaniach instruktażowo – koordynacyjnych poświęconych opracowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody oraz Analizie Ryzyka w bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę