Szkolenia i konferencje

Cover Image for Konferencja “Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody”

Konferencja “Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody”

Konferencja “Warsztaty dla eksploatatorów stacji uzdatniania wody”

Cover Image for Szkolenia technologiczne on-line poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

Szkolenia technologiczne on-line poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

Szkolenia technologiczne on-line poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

Cover Image for Spotkania instruktażowo – koordynacyjne poświęcone opracowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody oraz Analizie Ryzyka w bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę

Spotkania instruktażowo – koordynacyjne poświęcone opracowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody oraz Analizie Ryzyka w bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę

Zapraszamy do uczestnictwa w zdalnych spotkaniach instruktażowo – koordynacyjnych poświęconych opracowywaniu Planów Bezpieczeństwa Wody oraz Analizie Ryzyka w bezpieczeństwie zaopatrzenia w wodę