Ciekawe artykuły: "Toksyczne oddziaływanie glinu"

Cover Image for Ciekawe artykuły: "Toksyczne oddziaływanie glinu"
dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber

"Wysokie stężenie glinu wypłukiwanego z gleby przez kwaśne deszcze, jest przyczyną śnięcia ryb. Kiedy pH wody spada poniżej 5,5 zaczynają one chorować i zdychają. (...) Pierwiastek ten osiada w skrzelach i zaburza dostawę tlenu, powodując, że w końcu ryba się dusi." Ciekawych informacji dostarcza część poświęcona oddziaływaniu glinu na organizm człowieka, w której czytamy m.in., że glin do organizmu człowieka dostaje się drogą oddechową i pokarmową, akumulując się dalej w tkankach, zaś nadmiar tego pierwiastka w organizmie człowieka może powodować rozmiękczanie kości, nadwrażliwość na migotanie światła, czy gwałtowne skurcze mięśni. Osobnym przedmiotem badań wpływu glinu na organizm człowieka jest otępienie typu Alzheimera. Jak czytamy w artykule: "Przeprowadzone w 88 gminach w Anglii badania statystyczne wykazały prawdopodobną zbieżność występowania tej choroby od jakości spożywanej wody, zawierającej powyżej 0,01 mgAl/L. Na podstawie trzyletnich badań uzyskano wyraźnie dodatnią korelację - ryzyko zachorowań zwiększało się wraz ze wzrostem stężenia tego pierwiastka".W drugiej części artykułu autorka przedstawiła wyniki badań własnych, przeprowadzonych na Politechnice Poznańskiej. Próbki wody do badań pobierano z wód rzeki Warty (dwa wytypowane punkty), w których stężenie glinu mieściło się w granicach od 0 do 0,12 mgAl/L. Pobraną wodę poddawano koagulacji siarczanem glinu w dawce 50,0 mgAl/L. Glin oznaczano po 30 min kontaktu z wodą, w wodzie nadosadowej. Wyniki badań autorka zamieściła w postaci tabeli w artykule. Wskazują, one, że zawartość glinu w wodzie po koagulacji niejendokrotnie wychodziła poza dopuszczalny normą poziom tj. 0,2 mg/L. Polecamy całą lekturę artykułu. Bibliografia artykułu: 1. Derski W. Izbicki R., Kisiel I., Mróz Z., "Mechanika skał i gruntów", PWN, Warszawa 1982 2. Environmental Science Publisched for Everybody Round the Earht; www.atmosphere.mpg.de 3. Gworek B: "Glin w środowisku przyrodniczym a jego toksyczność"; Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych; 29/2006 4. Languaer - Lewowicka H. "Glin - zagrożenia środowiskowe"; Medycyna Środowiskowa; 1/2005 5. Grocholski K., Jeż - Walkowiak J. Sozański M.M.: "Glin resztkowy w koagulacji domieszek wó powierzchniowych solami glinu" w: "Uzdatnienie, odnowa i ochrona wód"; Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej; 1998

Dodał: Łukasz Weber