Twardość wody - jednostki i sposób przeliczania

Cover Image for Twardość wody - jednostki i sposób przeliczania
dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber

Twardość wody jest podawana w różnych jednostkach. Najlepiej obrazującą istotę zagadnienia jest najpowszechniej wykorzystywana w technologii jednostka: mgCaCO3/L. Ze względu jednak, że równorzędnie stosowane są inne jednostki zamieszczamy przydatną tabelę, pozwalającą przeliczyć twardość na jednostkę podstawową i ustalić stopień twardości wody.

TABELA PRZELICZENIOWA RÓŻNYCH JEDNOSTEK TWARDOŚCI WODY

stopień francuski 0Fstopień niemiecki0Nmg CaCO3stopień angielski0Amval/lmmol/l
stopień francuski10,56100,700,200,10
stopień niemiecki1,79117,861,250,360,18
mg CaCO30,10,05610,070,020,01
stopień angielski1,430,814,310,290,14
mval/l52,8503,510,5
mmol/l105,61007,02,01

SKALA TWARDOŚCI WODY

L. p.Stopień twardości wodymval/lmg CaCO3­0Nmmol/l
1.Woda bardzo miękka< 2< 100< 5,6< 1
2.Woda miękka2 - 4100 - 2005,6 - 11,21 - 2
3.Woda średnio - twarda4 - 7200 - 35011,2 - 19,62 - 3,5
4.Woda twarda7 - 11350 - 55019,6 - 30,83,5 - 5,5
5.Woda bardzo twarda> 11> 550> 30,8> 5,5

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z TABELI PRZELICZENIOWEJ RÓŻNYCH JEDNOSTEK TWARDOŚCI WODY

  1. W pierwszej kolumnie tabeli szukamy wyjściową jednostkę twardości wody (z której przeliczamy) np. mval/l.

  2. W pierwszym wierszu tabeli szukamy jednostkę twardości wody docelową (na którą chcemy przeliczyć) np. mg CaCO3/l.

  3. Wartość twardości wody w sieci wodociągowej w jednostkach, które mamy do dyspozycji mnożymy przez współczynnik znajdujący się w tabeli na przecięciu wiersza z kolumną dla przeliczanych jednostek twardości np. 50 przy przeliczeniu z mval/l na mg CaCO3/l.

  4. Obliczona wartość twardości wody będzie wyrażona w pożądanych przez nas jednostkach.

  5. Z zamieszczonej powyżej skali twardości wody odczytujemy stopień twardości wody.

Przykład nr 1:

Twardość wody wyjściowa TW = 5,0 mval/l

Jednostka twardości wody docelowa mg CaCO3/l

Przelicznik odczytany z tabeli P = 50

Twardość wody obliczona TO = 250 mg CaCO3/l

Woda średnio - twarda

TO = TW x P = 5,0 mval/l x 50 = 250 mg CaCO3/l

Przykład nr 2:

Twardość wody wyjściowa TW = 2,5 mmol/l

Jednostka twardości wody docelowa - stopień niemiecki 0N

Przelicznik odczytany z tabeli P = 5,6

Twardość wody obliczona TO = 14 0N

Woda średnio - twarda

TO = TW x P = 2,5 mmol/l x 5,6 = 14 0N

Opracowanie

mgr inż. Tomasz Biszof