Ciekawa historia wodociągów w Oleśnicy

Cover Image for Ciekawa historia wodociągów w Oleśnicy
dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber

Całość artykułu znajduje się na stronach, do których linki zamieszczono poniżej:

1. Zaopatrzenie miasta Oleśnica w wodę.

2. Gdzie zniknęła rzeka Oleśnica: "W źródłach pisano, że rzeka Oleśnica omywa miasto z trzech stron. To m.in. było powodem rozmieszczenia w tym miejscu grodu obronnego (kasztelańskiego) i osady (miasta). Po wykopaniu fos zaszła konieczność dostarczania do nich wody na całym obwodzie murów. Z tego i innych względów kierunek rzeki ulega z czasem zmianie...."

3. Odkopywanie historii: "W wykopie przechodzącym przez pierzeję południową rynku, na przedłużeniu ulicy 3 Maja, archeolodzy towarzyszący firmie wykonującej nową nawierzchnię natrafili 19 września na średniowieczne warstwy kulturowe i duże ilości ruchomych zabytków. Odkryliśmy fragment pucharka wykonanego z gliny i fragment drewnianego naczynia klepkowego, prawdopodobnie dno beczki - powiedział Panoramie Edward Drużyłowski z Pracowni Archeologiczno-Konserwatorskiej we Wrocławiu. - Najciekawszym odkryciem w dniu dzisiejszym było znalezienie dwóch równoległych instalacji wodociągowych, które wybudowane zostały jednocześnie..."

I z prywatnych archiwów:

Stare i nowe w wodociągu oleśnickim

Fragment rury drewnianej z przyłączem wodociągowym zachowanej w doskonałym stanie - nad nią "nieco nowocześniejsza" rura ze stali nierdzewnej. I jeszcze przekrój (swoją drogą spory SDR):

Jeszcze niemieckie ślady na wodociągu, wspaniały duży manometr zegarowy (tarczowy):

Rzut okiem na historyczne zabudowania SUW przy ul. Brzozowej:

I jeszcze jedna perełka:

Nie zapomnijmy o wieży ciśnień:

Zdjęcie 1

Zdjęcie 2

Jednym słowem: bogata historia pięknego miasta na Dolnym Śląsku.

Jeśli ktoś z Państwa dysponuje materiałami opisującymi historię wodociągów w Polsce serdecznie zapraszamy do podzielenia się z użytkownikami serwisu. Kontakt: biuro@technologia-wody.pl