Płukanie złoża antracytowo - kwarcowego wodą - FILM!

Cover Image for Płukanie złoża antracytowo - kwarcowego wodą - FILM!
dr inż. Łukasz Weber
dr inż. Łukasz Weber

Zwrócono uwagę na:

  • charakterystyczny rozdział złóż antracytowego i kwarcowego, wynikający z różnic gęstości obu materiałów,
  • zależność ekspansji złoża od intensywności płukania,
  • kryterium dobrego płukania samą wodą - jakim jest "wirowanie" ziaren obu materiałów filtracyjnych w objętości złoża,
  • łatwość, z jaką złoże kwarcowe unosi się, co generuje ryzyko wynoszenia tego materiału z filtrów (zwłaszcza ciśnieniowych), w sytuacji złego doboru parametrów płukania,
  • charakterystyczne rozfrakcjonowanie ziaren obu złóż filtracyjnych, wynikające z różnic gęstości i tym samym prędkości opadania ziaren o różnych średnicach i różnej gęstości właściwej.

A oto omawiany film.

https://www.youtube.com/watch?v=S9WRCNuqLj8

Zapraszamy ma seans.

Komentarze, sugestie i uwagi prosimy kierować na adres biuro@technologia-wody.pl

Opracowanie: Łukasz Weber