Czasopismo "Technologia Wody"

Cover Image for Czasopismo "Technologia Wody"
Karol Szambelańczyk
Karol Szambelańczyk

Szanowni Państwo, Po rocznej przerwie powraca do Państwa TECHNOLOGIA WODY.

Periodyk nadal poświęcony będzie tematyce naukowo-technicznej z dziedziny inżynierii środowiska, tj. systemom zaopatrzenia w wodę, systemom informatycznym wykorzystywanym w branży wod-kan, kwestiom odprowadzania i oczyszczania ścieków, gospodarce wodnej i bezpieczeństwu zdrowotnemu wody (monitoring środowiska w szerokim zakresie), nowoczesnym i efektywnym systemom grzewczo–chłodniczym, wykorzystującym technologie OZE. Ponadto poruszane w nim będą zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z branżą wod-kan.

Zapraszamy do prenumeraty czasopisma "Technologia Wody", umieszczenia na łamach czasopisma reklamy a także do redagowania ciekawych informacji na temat nowości.

Link do strony czasopisma: 2ktechnologie.pl