Szkolenia technologiczne on-line poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

Cover Image for Szkolenia technologiczne on-line poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

Mając na uwadze liczne zapytania ze strony przedsiębiorstw wodociągowych dotyczące szkoleń z zakresu eksploatacji stacji uzdatniania wody, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, zapraszamy na 2 godz. spotkania technologiczne, poświęcone eksploatacji stacji uzdatniania wody.

Spotkania prowadził będzie dr inż. Łukasz Weber, specjalista ds technologii uzdatniania wody, praktyk, na co dzień współpracujący z wieloma wodociągami, autor licznych koncepcji, projektów i opracowań z zakresu uzdatniania wody powierzchniowej i podziemnej.

Celem spotkań jest przekazanie praktyczniej wiedzy technologicznej związanej z uzdatnianiem wód podziemnych i powierzchniowych. Spotkania nastawione są na PRAKTYKĘ! Teoria została ograniczona do minimum.

W trakcie spotkań prezentowanych będzie wiele ciekawych przykładów z codziennej eksploatacji SUW.

Każde ze spotkań trwać będzie około dwie i pół godzinny wraz z ok 15 minutową przerwą. W trakcie sesji prezentowane będą najistotniejsze zagadnienia eksploatacyjne z poruszanego zakresu technologii uzdatniania wody.

Spotkania przeznaczone są zarówno dla początkujących operatorów Stacji Uzdatniania Wody, jak i dla osób doświadczonych, co pozwoli utrwalić im posiadaną dotychczas wiedzę i uzupełnić o najnowsze trendy i zagadnienia w branży.

Nie ograniczamy ilości osób, stąd też zachęcamy do zorganizowania, przy zachowaniu reżimu sanitarnego, większych grup osób, co pozwoli na przeszkolenie lub przypomnienie zasad eksploatacyjnych całej brygadzie zajmującej się eksploatacją SUW.

Tematyka oraz harmonogram:

Webinarium 1: Zasady uzdatniania wody podziemnej. Usuwanie z wody żelaza i manganu. Złoża filtracyjne w uzdatnianiu wody podziemnej. Napowietrzanie wody – rola i eksploatacja systemów. Problemy eksploatacyjne. Najnowsze trendy.

Webinarium 2: Filtracja w procesie uzdatniania wody podziemnej i powierzchniowej. Zasady eksploatacji filtrów. Praktyka dobrego płukania filtrów. Zasady kontroli pracy filtrów i złóż filtracyjnych. Problemy eksploatacyjne, aktualne trendy w zakresie filtracji.

Webinarium 3: Dezynfekcja wody. Omówienie sposobów dezynfekcji, zasad technologicznych ich stosowania. Eksploatacja systemów opartych o podchloryn sodu, lampy UV i dwutlenek chloru. Problemy eksploatacyjne, aktualne trendy w zakresie dezynfekcji wody.

Webinarium 4: Dezynfekcja w praktyce. Zasady dezynfekcji złóż filtracyjnych, zbiorników retencyjnych, sieci wodociągowych.

Webinarium 5: Twardość wody. Aspekty zdrowotne i gospodarcze. Metody usuwania twardości. Koagulacja w technologii uzdatniania wody. Eksploatacja systemów z dozowaniem koagulantów. Usuwanie barwy z wody, obniżanie mętności, szczególnie w kontekście aktualnej dyrektywy.

Webinarium 6: Zasady doboru złóż filtracyjnych. Złoża w usuwaniu żelaza, manganu, jonu amonowego. Złoża w uzdatnianiu wód powierzchniowych. Zasady zasypu, kontroli, dezynfekcji złóż filtracyjnych.

Terminy:

 • Webinarium 1: 4.04.2024r.
 • Webinarium 2: 25.04.2024r.
 • Webinarium 3: 9.05.2024r.
 • Webinarium 4: 23.05.2024r.
 • Webinarium 5: 6.06.2024r.
 • Webinarium 6: 20.06.2024r.

Materiały:

Z każdego ze spotkań uczestnicy otrzymają materiały w zakresie omawianego spotkania. Materiały dostarczone zostaną w formie elektronicznej (PDF).

Koszt uczestnictwa w spotkaniach:

 • 1 spotkanie: 400 zł,
 • 2 spotkania: 800 zł,
 • 3 spotkania: 1100 zł,
 • 4 spotkania: 1400 zł,
 • 5 spotkań: 1700 zł,
 • 6 spotkań: 1900 zł.

Powyższe kwoty są cenami NETTO

Uwaga. Koszt uczestnictwa podany jest dla jednego stanowiska komputerowego (jeden link dostępowy do szkolenia), przy czym nie wprowadzamy ograniczeń dla ilości odbiorców korzystających z jednego linku dostępowego.

Ilość osób korzystających z jednego stanowiska jest nielimitowana dla jednego przedsiębiorstwa, jednakże w odniesieniu do interaktywnego charakteru szkolenia - możliwość zadawania pytań i komentowania, funkcję tą będzie miała tylko jedna osoba fizycznie siedząca bezpośrednio przed klawiaturą komputera lub mikrofonem.

Godziny w jakich odbywać się będą szkolenia: 10 - 12.30 wraz z 15 minutową przerwą.

Karty zgłoszeniowe: karta_pdf, karta_docx

W sprawie zgłoszeń i dodatkowych informacji prosimy o kontakt pod nr telefonu: 691 683 350 lub 691 737 853 oraz pod adresem email szkolenia@nentech.pl