I webinarium poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody

Cover Image for I webinarium poświęcone eksploatacji systemów uzdatniania wody
Łukasz Weber
Łukasz Weber

I webinarium mamy za sobą. Zebrało opinie bardzo pozytywne, a jeśli ktoś by coś zmienił, to proszę o informacje 🙂

Na I spotkaniu omawialiśmy zagadnienia związane z uzdatnianiem wód podziemnych, usuwaniem żelaza, manganu i jonu amonowego. Nasze szkolenia mają charakter ciągły - dlatego, jeśli kogoś ominął termin I szkolenia - mamy już kolejny: 22.04.2021!

Nie ma co zwlekać - warto zapisać się już dziś

Szczegóły pod tym linkiem

Już wkrótce - 7 stycznia - spotkanie nr 2 poświęcone filtracji. Będzie równie ciekawie jak I spotkanie. Omówię:

  • zagadnienia związane z płukaniem filtrów (jak długo płukać filtry, w jaki sposób, czy wodą z powietrzem, czy rozdzielnie)
  • zagadnienia związane z kontrolą złóż filtracyjnych (kiedy złóż z filtrów ubywa, kiedy przybywa, jak często kontrolować złoże)
  • zapowietrzanie złóż i wpływ tego zapowietrzania na efekty uzdatniania wody, jak przeciwdziałać, ograniczać to zjawisko
  • procedury zasypu złóż filtracyjnych i ich dezynfekcji - dla uczestników zostaną przygotowane procedury postępowania przy zasypie nowych złóż, uzupełnianiu starych oraz przy dezynfekcji filtrów A na zdjęciu coverowym slajd z wczorajszego szkolenia - strefy odżelaziania i odmanganiania wody w filtrze z charakterystycznym zabarwieniem złóż w zależności od tego w którym miejscu złoże się znajdowało (górna - strefa odżelaziania - ziarno drobniejsze, pokryte tlenkami żelaza; dolna - strefa odmanganiania - ziarno grubsze, pokryte tlenkami manganu). Na spotkaniu szczegółowo omówiliśmy sobie aspekty eksploatacyjne związane z tym zagadnieniem.